Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
ЦГСЭН г. Бишкек

Биз жөнүндө

Биз жөнүндө

Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдө борбору Бишкек шаарындагы санитардык-эпидемиологиялык абалга көзөмөл жүргүзүүчү өз алдынча уюм болуп саналат.

БшМСЭКБнын негизги милдеттери:

  • Бишкек шаарынын калкынын арасында жугуштуу жана жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу;
  • Адамдарга тийгизилген зыяндуу факторлордун таасирлерин алдын алуу;
  • Калкты гигиеналык  жактан тарбиялоо жана билим берүү.