Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
ЦГСЭН г. Бишкек

Тамак-аш гигиена бөлүмүнүн иш-аракеттери

Тамак-аш гигиена бөлүмү

Тамак-аш гигиена бөлүмүнүн негизги милдеттери:

Бишкек шаарынын калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин уюштуруу жана көзөмөлдө;

Тамак-аш өнөр жайларында,коомдук тамактануучу жайларда мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдү уюштуруу;

ЖОЖдагы студенттердин,өнөр жай кызматкерлеринин тамактануусун гигиениялык жактан баалоо.

Тамак-аш аркылуу ууланууларды изилдөө аларды алдын алуу алардын ичинде ботулизмди.

Азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөө,ошондой эле ГМОди

Өндүрүштүк башкаруу жана мекемелерде иш программасын даярдоо.