Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
ЦГСЭН г. Бишкек

Түзүлүшү

Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун түзүлүшү

 Мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмдөрү


Мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө бөлүмдөрү

Коммуналдык гигиена бөлүмү

Лабораториялар