Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
ЦГСЭН г. Бишкек

Бактериологиялык лабораториянын иш-аракеттери

Санитардык -бактериологиялык лаборатория

Бактериологиялык лаборатория эл аралык стандарка ыйлайык  ИСО/МЭК 17025 аккредиттелген. аккредитциянын аттестаты №KG 417/КЦА.ИЛ.107.       

Лаборатория санитардык коопсуздукту,калктын эпидемиологиялык бейпилдигин,ооруларду, уулану жана адамдардын ден-соолугуна тийгизген терс таасирлерин алдын алууда мамлекеттик саясатты  ишке ашыруу менен алектенет;

Санитардык-бактериологиялык лаборатория алдын алуу жана диагностикалоо максаттында микробиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзөт;

  • лаборатория айлана-чөйрөдөгү: суу,аба, тамак-аш продуктыларынын,турмуш-тиричилик буюмдардын жана медициналык буюмдардын санитардык микробиологиялык изилдөөлөрүн жүргүзөт;
  • Эпидемиологиялык жана саламаттыкты сактоо бөлүмдөрүнүн тапсырмасы боюнча декретирленген калкты алдын алуу максаттын патогендүү козгогучтарды алып жүрүсүн изилдейт;
  •  Инфекциянын булагын аныктоо максаттында инфекциялык оорулар менен контакт болгон адамдарды изилдөө;
  • Оорулу адамдардан алынган клиникалык материалдарга микробиологиялык изилдөө жүргүзүү;

 Патогендүүлүктүн 1-2 тобундагы козгогучтарын жугуштуу экендигин же жуктуруп албаганын аныктоо үчүн жугуштуу материалдар менен иштөөгө РРК№230  04.12.16ж чейин уруксат берген.