Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
ЦГСЭН г. Бишкек

Мекеме жөнүндө

Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөдөө борборунун учкай тарыхы

Кыргыз АССРинин Саламаттык сактоо эл комиссариатынын Фрунзе шаардык безгекке каршы бекети 1926-жылы ачылган.

Фрунзе шаарындагы безгек же тропикалык бекети, 1955ж. сүрөт

Фрунзе шаардык санитардык эпидемиологиялык бекети, 1980ж. сүрөт

Ал 1935-жылы Кыргыз АССРинин Саламаттык сактоо эл комиссариатынын  Фрунзе шаардык борбордук тропикалык  бекети болуп аты өзгөртүлгөн Бишкек шаардык санитардык-эпидемиологиялык бекети Фрунзе шаардык  элдик депутаттар советинин аткаруу комитетинин саламаттык сактоо башкы башкармалыгынын түзүмдүк бөлүгү катары Фрунзе шаардык санитардык-эпидемиологиялык бекети болуп кайра түзүлгөн. 1991-жылы 5-февралда Фрунзе шаары Бишкек шаары болуп аталганына байланыштуу, Фрунзе шаардык санитардык-эпидемиологиялык бекети Бишкек шаардык санитардык-эпидемиологиялык бекети болуп аталган.
2002-жылы КР ССМинин 11.07.2002-ж. №292 буйругун аткаруу жана “Саламаттык сактоону реформалоо-2” долбоорун ишке ашыруу максатында Кыргыз республикасынын санитардык-эпидемиологиялык кызматында кайра түзүү (реструктуризация) болгонуна ылайык санитардык-эпидемиологиялык бекети Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөдөө борбору аталган. 

Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борборунун

1940-жылдан азыркы убакка чейинки  жетекчилери

1940-1948ж. – Хуц С. Х.


1948-1950ж. – Старшинина А. И.

1950-1951ж. – Гринберг Н. О

1951-1953ж.– Ан А. С.

1953-1961ж. – Новокрещенова В.С.

1961-1976ж.  – Галушко Н. А.

1976-1998ж. – Савченко В.И.
1998-2007ж. – Нургазиев Р.Т.

2007-2010ж.  – Чойбеков К.Н.

2010-2014ж. – Мамасадыков Н.М.

2014-2015ж. – Горин О.В.

2015ж.  – 2018ж. – Буюклянов А.И.

2019ж.  – 2020-ж. 28.01 – Сыдыгалиев Р.С.

2020ж.  – азаркы убактагы – Бейшеналиева А.Б.