Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
ЦГСЭН г. Бишкек

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору