Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
ЦГСЭН г. Бишкек

Кызматтар

Кызматтар

Категории граждан

Категории граждан, которым услуги лабораторных исследований предоставляются бесплатно

Байланыш телефондору:

Санитардык бактериологиялык лаборатория

Вирусологиялык лаборатория

Паразитологиялык лаборатория

Санитардык гигиеналык лаборатория

Санитардык эпидемиологиялык экспертиза бөлүмү

0 (312) 51-09-72

0 (312) 54-61-95

0 (312) 51-10-16

0 (312) 54-61-06

0 (312) 54-45-39