Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек
ЦГСЭН г. Бишкек

Вирусологическая лаборатория

Вирусологические исследования

Вирусологические исследования

ИФА на маркеры инфекций (6 маркеров)
Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ по заявкам юридических и физических лиц на добровольной основе.

Вирусологиялык изилдөөлөр:

  1. Инфекциялардын маркерлоруна (6 маркерлерге) ИФА

Өз каалоолору менен юридикалык жана жеке жактардын тапшырыктары боюнча зыянсыздандыруу (дезинфекция), зыяндуу көзгө көрүнбөгөн жаныбарларды жок кылуу (дезинсекция), кемирүүчүлөрдү жок кылууну (дератация) иштерин жүргүзүү