Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
ЦГСЭН г. Бишкек

ЖОЖдордо жана жатаканаларда сасык тумоону жана ОРВИни алдын алуу

Сасык тумоонун өсүүшү менен ЖОЖда жана жатаканаларда алдын алуу иш-чаралары күчөтүлдү. Ушул эле жылда сасык тумоону алдын алуу жана жылууту системасынын даярдыгын текшерүү максаттында 25 ЖОЖ жана жатакана текшерилген.” Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө”Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде, сасык тумоону өз убагында алдын алуу боюнча 25 санитардык эрежелер окуу жайлардын  бардык башчыларына тапшырылып берилди:

– зыянсыздандыруу каражаттарын колдонуу менен окуу имараттарын,окуу лабораторияларын, китепкана жана жатакананы 2-3 жолу мезгил мезгили менен  ным чүпөрөк менен сүртүп туруу керек.
-респиратордук  оорулар күчөгөн мезгилде жеке гигиенанын жана жеке коргонуу каражаттары менен жетиштүү көлөмдө камсыз кылуу.
-ЖОЖдордун жана жатаканардын бардык бөлмөлөрүндө аба-жылуулук режимдеринин сакталышын,жатаканада изолятордун болушу,дене табы көтөрүлүп же  сасык тумоонун кандайдыр бир белгилери байкалса, кызматкерлер жана студенттер окууга киргизилбеши керек.
– кызматкерлердин жана студенттердин арасында сасык тумоонун таркашы жана алдын алуу иштери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.
Бишкек шаарында 2018-жыл ичинде санитардык бузулар боюнча 51 протокол түзүлүп, 75 миң сомго айып салынган.