Телефон/факс +996 (312) 544-540
Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
Телефон/факс +996 (312) 544-540
Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөдөө борборунун учкай тарыхы
Фрунзе шаарындагы безгек же тропикалык бекети, 1955ж. сүрөт

Кыргыз АССРинин Саламаттык сактоо эл комиссариатынын Фрунзе шаардык безгекке каршы бекети 1926-жылы ачылган.

Ал 1935-жылы Кыргыз АССРинин Саламаттык сактоо эл комиссариатынын  Фрунзе шаардык борбордук тропикалык  бекети болуп аты өзгөртүлгөн Бишкек шаардык санитардык-эпидемиологиялык бекети Фрунзе шаардык  элдик депутаттар советинин аткаруу комитетинин саламаттык сактоо башкы башкармалыгынын түзүмдүк бөлүгү катары Фрунзе шаардык санитардык-эпидемиологиялык бекети болуп кайра түзүлгөн.

1991-жылы 5-февралда Фрунзе шаары Бишкек шаары болуп аталганына байланыштуу, Фрунзе шаардык санитардык-эпидемиологиялык бекети Бишкек шаардык санитардык-эпидемиологиялык бекети болуп аталган.

2002-жылы КР ССМинин 11.07.2002-ж. №292 буйругун аткаруу жана “Саламаттык сактоону реформалоо-2” долбоорун ишке ашыруу максатында Кыргыз республикасынын санитардык-эпидемиологиялык кызматында кайра түзүү (реструктуризация) болгонуна ылайык санитардык-эпидемиологиялык бекети Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөдөө борбору аталган. 

Фрунзе шаардык санитардык эпидемиологиялык бекети, 1980ж. сүрөт

Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борборунун 1940-жылдан азыркы убакка чейинки  жетекчилери

1940-1948 ж. — Хуц С. Х.

1948-1950 ж. — Старшинина А. И.

1950-1951 ж. — Гринберг Н. О

1951-1953 ж.— Ан А. С.

1953-1961 ж. — Новокрещенова В.С.

1961-1976 ж. — Галушко Н. А.

1976-1998 ж. — Савченко В.И.

1998-2007 ж. — Нургазиев Р.Т.

2007-2010 ж.— Чойбеков К.Н.

2010-2014 ж. — Мамасадыков Н.М.

2014-2015 ж. — Горин О.В.

2015-2018 ж. — Буюклянов А.И.

2019 — 2020ж. — Сыдыгалиев Р.  С.

2020 ж. — азаркы убактагы — Кундашев К.У.