Телефон/факс +996 (312) 544-540
Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
Телефон/факс +996 (312) 544-540

Жаңылыктар


Биздин кызматтар

Клиникалык-бактериологиялык жана вируслогиялык изилдөөлөр

Бактериологиялык жана санитардык химиялык көрсөткүчтөрү боюнча иче турган ичүүчү сууну жана тамак-аштарды изилдөө

Инструменталду өлчөө: шуулдагын, жарыктыгын, дирилдөөсүн