Телефон/факс +996 (312) 544-540
Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
Телефон/факс +996 (312) 544-540

Балдар жана өспүрүмдөр гигиена бөлүмү

Балдар жана өспүрүмдөр гигиенасы өсуп келе жаткан муундун ден-соолугун коргоо,уюшулган коллективдерде жугуштуу оррулардын таркашын,анын ичинде тамак-аштан массалык ууланууларды алдын алуу,алардын рационалдуу тамактануусун көзөмөлдө чараларын көрөт.

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

  • Бишкек шаарында мектептерде жана бала-бакчаларда химиялык,микробиологиялык изилдөөлөр үчүн үлгүлөрдү алуу менен жылуу тамакты уюштуруу жана  көзөмөлгө алуу;
  • Жугуштуу жана жугуштуу эмес ооруларды мамлекеттик көзөмөл кызматкерлери менен биргеликте изилдөө;
  • Мектептерде,бала-бакчаларда  соматикалык ооруларды алдын алууда максаттында жүргүзүлгөн медициналык кароолордун жыйынтыктарына  анализ жүргүзүу.
  • Билим берүү мекемелериндеги зыяндуу жана терс таасирин тийгизген факторлорду көзөмөлгө алуу.