Телефон/факс +996 (312) 544-540
Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
Телефон/факс +996 (312) 544-540

Тамак-аш гигиена бөлүмү

Тамак-аш гигиена бөлүмүнүн негизги милдеттери:

  • Бишкек шаарынын калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин уюштуруу жана көзөмөлдө;
  • Тамак-аш өнөр жайларында,коомдук тамактануучу жайларда мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдү уюштуруу;
  • ЖОЖдагы студенттердин,өнөр жай кызматкерлеринин тамактануусун гигиениялык жактан баалоо;
  • Тамак-аш аркылуу ууланууларды изилдөө аларды алдын алуу алардын ичинде ботулизмди;
  • Азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөө,ошондой эле ГМОди;
  • Өндүрүштүк башкаруу жана мекемелерде иш программасын даярдоо.