Телефон/факс +996 (312) 544-540
Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
Телефон/факс +996 (312) 544-540

Эмдөө бөлүмү

Бөлүмүнүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Эмдөө программаларынын ишке ашырууу,жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча узак мөөнөттуү пландарды иштеп чыгуу;
 • Медициналык жана эмдөө жургузүлгөн мекемелдерде системалдуу түрдө,пландаштыштырылган көзөмөл жүргүзүү;
 • Эмдөө иштерин жакшыртуу максаттында сунуштарды иштеп чыгуу жана ларды ишке киргизүү;
 • Эмдөө комитеттеринде каралуучу материалдарды даярдоо; 
 • Эмдөө суроолору боюнча саламаттыкты сактоо кызматкерлерине усулдук сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Медициналык уюмдар менен биргеликте медициналык кызматкерлерге семинар,эмдөө суроолору боюнча аттестацияларды уюштуруу жана өткөрүү;
 • Үй-бүлөлүк медициналык жана Бишкек шаарында жүргүзүүлүчу алдын алуу эмдөөлөрүнун өткөрүлүшүн анализдөө;
 • Калктын жаш курагы боюнча үй-бүлөлүк дарыгерлер менен биргеликте узак мөөнөттөгү пландарды иштеп чыгып, Республикалык эмдөө борборуна бак.препараттарга буйуртмаларды беришет;
 • БшМСЭКбнын базасында азыркы тапта колдонулуп жаткан буйруктардын негизинде медициналык алдын алуу мекемелерине семинарларды өткөрүү;
 • Үй-бүлөлүк медициналык борборлорунун башчыларына башкарууга боло турган инфекцияларды эмдөө боюнча кеңештерди берүү;
 •  Медициналык алдын алуу мекемелериндеги эмдөө иштерин көзөмөлдөө;