Телефон/факс +996 (312) 544-540
Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору
Телефон/факс +996 (312) 544-540

Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун түзүлүшү

 Мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмдөрү
Мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө бөлүмдөрү
Лабораториялар